PRETRAGA      


Cisco Certified Network Associate - CCNA

CCNA je osnovni nastavni program koji uključuje temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija, omogućujući polaznicima dizaniranje, izgradnju i održavanje računarskih mreža i sistema.

Plan i program

Semestar I - Osnove umrežavanja
 
 • osnove računalnih mreža, mrežne topologije
 • OSI model i industrijski standardi
 • Ethernet, TCP/IP
 • IP adresiranje, mrežne maske, podmreže
 • mrežne komponente
Semestar II - Usmjernički uređaji i usmjeravanje
 
 • konfiguracija usmjerničkih uređaja, Cisco IOS
 • usmjeravanje i usmjernički uređaji
 • usmjernički protokoli (RIP, IGRP)
 • kontrolna pristupa (ACL)
Semestar III - Osnove preklapanja i napredno usmjeravanje
 
 • napredne konfiguracije usmjerničkih uređaja
 • Single area OSPF, EIGRP
 • teorija preklapanja lokalnih mreža i uspostava virtualnih lokalnih mreža (VLAN, VTP)
 • napredno dizajniranje i konfiguriranje lokalnih mreža (STP)
Semestar IV - WAN tehnologije
 
 • teorijska osnova i realizacija WAN mreža
 • tehnologije WAN mreža - PPP, Frame Relay, ISDN
 • NAT i DHCP
 • administriranje mreža

Nakon završetka programa, polaznici mogu pristupiti polaganju CCNA (Cisco Certified Network Associate) certifikata u jednom od ovlaštenih centara. CCNA certifikat je polazna tačka u daljnjem programu obrazovanja i certificiranja koje nudi Cisco.Informacije :::

Detaljnije informacije o planu i programu, kao i demo materijal možete pronaći na Cisco Systems stranici prateći slijedeći link:

http://www.cisco.com/Copyright ©2004. Fakultet elektrotehnike, Lokalna Cisco Akademija